top of page

           KJØP AV PALLER OG PALLEKARMER

 HAR DU EUROPALLER ELLER PALLEKARMER DU VIL SELGE/BLI KVITT, ER VI INTRESSERT I Å GI DEG EN GOD PRIS OG HURTIG HENTING.

VI PRISER PALLENE ETTER KVALITET.

A KVALITET: SMÅ BRUKSMERKER/ SOM NYE

B KVALITET: KAN HA FLEKKER ETTER MALING VANN OG SOLLYS LITT AVFLISINGER MEN FULLT UT BRUKBARE UTEN STØRRE SKADE.

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VUDERING AV PALLER, PALLEKARMER OG HVILKE PRIS VI TILBYR

VI KJØPER PALLER OG PALLEKARMER FRA PRIVATE, FIRMA OG ORGINASJONER

HENTER I HELE NORGE

bottom of page